URBAN SAFARI


לאורך השנים, הוצאתי מספר קולקציות שכל אחת מהן היא אמירה של חומרים צורות טכניקות והשפעות.

קולקציית "אורבן ספארי" נוצרה מתוך משיכה לתרבות השבטית, והתמימות העיצובית שמתלווה לה, קוים נוקשים, חומרים טבעיים, צורות ילדותיות וצבעים חזקים בשילוב עם מוטיבים עירוניים


מצטערים, אין פריטים בקולקציה זו